Matlab is a registered trademark of The Mathworks, Inc.


 Advanced Source Code . Com

 
 
HOME SOURCE CODE SOFTWARE INFO SUPPORT CONTACT US
 
Source code for fingerprint recognition, face recognition and much more


Software Info    About us     
Go To Matlab Official Website

Předmětem studia biometrie jsou měření fyziologických rozdílností nebo charakteristické chování organizmů, tato se uskutečňují prostřednictvím matematických a statistických ověřování a metodologií. Moderní technologie, které slouží k biometrickému ověřování, jsou schopné zjistit osobní totožnost přez parametry jako jsou např. otisky prstů, oční duhovka, DNA, typičnost lidského obličeje. Biometrický systém se skládá ze tří hlavních souborů:

  • soubor, který se zabývá získáváním biometrických podnětů
  • soubor, která zabývá vybíráním svérázných charakteristik, které se vztahují k podnětům
  • soubor, který se zabývá rozpoznáváním a identifikací
V dnešní době jsou řešení na základě biometrie schopná dát nám odpověď na nezbytné otázky z oblasti finančních a důvěryhodných transakcí a ke spravování privacy a osobních informací. Nutnost biometrických řešení se neustále rozšiřuje v celosvětovém měřítku, ve státech a v místní vládě, v obraně, v obchodních aplikacích, v případě bezpečnostních infrastruktur podnikových sítí, u vládních aplikací a programů, ochrana finančních transakcí v oblasti bankovnictví, v případě maloobchodu, aby se jednalo dle zákonů, ve zdravotnictví a v sociální péči. Následovně jsou uvedeny různé algoritmy, které byly ropracovány. Ke každému z těchto algoritmů je možné stáhnout k němu patřící bod s původními prameny, které jsou celkově rozvedené v jazyku Matlab.

Rozpoznání obličeje [1] [2] [3] [4]
Rozpoznání duhovky [1] [2] [3] [4]
Rozpoznání otisků prstů [1] [2]
Rozpoznání hlasu [1] [2] [3] [4] [5]
Rozpoznání dlaně [1]
Rozpoznání tvaru ucha [1]
Rozpoznání způsobu chůze [1]
Rozpoznání písma [1]
Rozpoznání výrazu tváře [1] [2] [3]
Rozpoznání podpisu [1]
Rozpoznání cévního uspořádání
Rozpoznání sítnice

Analizované způsoby byly použity následovně v dalších pasážích textu dosahujíc takto originálních a zároveň účinných výsledků:

Optické rozeznání charakterů [1]
Technická analýza a předpověď jakým způsobem se bude pohybovat kurz na burze [1] [2] [3] [4]
Biometrické postupy rozeznávání a identifikace [1]
Přechodné předpovědí sérií
Rozeznání vzorů a porovnání digitálních obrázků [1] [2]

Kromě uvedených a již dostupných návrhů a postupů vyvineme a uskutečníme na žádost další používajíc k tomu nové algoritmy. Pro další informace nás můžete kontaktovat na adresu e-mail luigi.rosa@tiscali.it.

New - Python Face Recognition
 Biometric Authentication with Python We have developed a fast and reliable Python code for face recognition based on Principal Component Analysis (PCA). Proposed algorithm results computationally inexpensive and it can run also in a low-cost pc such as Raspberry PI.
 
New - Raspberry PI Remote Desktop
 Raspberry PI Remote Desktop A complete and detailed PDF tutorial to learn how to connect to and from a Raspberry PI using Remote Desktop.
 
New - Speaker Verification System
 Text-Independent Speaker Authentication There are two major applications of speaker recognition technologies and methodologies. If the speaker claims to be of a certain identity and the voice is used to verify this claim, this is called verification or authentication.
 
New - Java Face Recognition
 Java-based Biometric Authentication System Face recognition is essential in many applications, including mugshot matching, surveillance, access control and personal identification, and forensic and law enforcement applications.
 
New - White Papers
 High Capacity Wavelet Watermarking Using CDMA Multilevel Codes This paper proposes a technique based on CDMA and multilevel coding in order to achieve a high capacity watermarking scheme. The bits of watermark are grouped together and for each sequence a different modulation coefficient is used.
 
New - WebCam Face Identification
 Face Recognition Based on Fractional Gaussian Derivatives Local photometric descriptors computed for interest regions have proven to be very successful in applications such as wide baseline matching, object recognition, texture recognition, image retrieval, robot localization, video data mining, building panoramas, and recognition of object categories.
 
New - Speaker Recognition System
 Source code for speaker recognition
Speaker recognition is the process of automatically recognizing who is speaking on the basis of individual information included in speech waves.
 
New - Speech Recognition System
 Source code for isolated words recognition
Speech recognition technology is used more and more for telephone applications like travel booking and information, financial account information, customer service call routing, and directory assistance. Using constrained grammar recognition, such applications can achieve remarkably high accuracy.
 The MathWorks, Inc. Google NeuralNetworks.It Octave Scilab The R Project for Statistical Computing Python Other available resources English Dictionary Download .Com
 
Software Info    About us